Контакт

НАЗИВ УСТАНОВЕ: Основна школа „Радомир Лазић“
МЕСТО: Азања
АДРЕСА: Милије Батинића 1, 11423 Азања
ТЕЛЕФОН: 026/301-308
ЕЛ. ПОШТА: [email protected]

ДИРЕКТОР: Виолета Кељаћ
ПИБ: 101401710
МАТИЧНИ БРОЈ: 07160054