Запослени

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Виолета Кељаћ

Директор школе

Марина Никосавић

Педагог

Драгослав Живковић

Секретар

Марија Станојевић

Шеф рачуноводства

Наташа Станимировић

Рачуноводство

Разредна настава

Весна Марковић

Учитељ - продужени боравак

Весна Ђорђевић

Учитељ - 1.разред

Милина Ћосић

Учитељ - 2.разред

Јасна Илић

Учитељ - 2.разред

Сузана Јанчић

Учитељ - 3.разред

Слађана Јелић

Учитељ - 4.разред

Милица Милановић

Учитељ - 4.разред

Бојана Маринковић

Учитељ - Влашки До

Игор Радовановић

Учитељ - Влашки До

Предметна настава

Слађана Јелић

Српски језик

Јелена Вејновић

Техника и технологија, Информатика и рачунарство

Маја Радоњић

Немачки језик

Наташа Костић

Биологија

Јелена Младеновић Агатоновић

Ликовна култура

Анђелка Васиљевић

Српски језик

Душан Јовановић

Информатика и рачунарство

Владимир Стојковић

Географија

Анђелка Томић Крвокућа

Биологија

Иван Цветковић

Музичка култура

Иван Матејић

Физика и Хемија

Нена Најденов Божилов

Енглески језик

Александар Ђурђевић

Географија

Наташа Стојановић

Биологија

Ивица Стојковић

Верска настава

Јована Марковић

Математика

Јелена Матејић

Енглески језик

Ивана Младеновић

Енглески језик

Јелена Матејић

Енглески језик

Радован Радовановић

Историја

Ненад Јанчић

Физичко васпитање

Викторија Ранчић

Математика

Бранислав Луковић

Немачки Језик

Дамир Живковић

Историја

Владимир Васић

Физичко васпитање

Ана Вучељић

Библиотека

Помоћно техничко особље

Бобан Јелић

Јелена Батинић

Верица Ћировић

Саша Батинић

Данијела Ђорђевић

Тања Пајић Карић

Милина Јелић

Радица Јовановић

Драгана Кованџић