Запослени

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Виолета Кељаћ

Директор школе

Марина Никосавић

Педагог

Драгослав Живковић

Секретар

Марија Станојевић

Шеф рачуноводства

Велимир Ђокић

Секретар

Надица Арсенијевић Милошевић

Шеф рачуноводства и референт ѕа правне, кадровске и административне послове

Разредна настава

Ана Ђорђевић

Учитељ

Весна Ђорђевић

Учитељ

Слађана Јелић

Учитељ

Игор Радовановић

Учитељ

Весна Марковић

Учитељ

Сузана Јанчић

Учитељ

Бојана Маринковић

Учитељ

Милина Ћосић

Учитељ

Предметна настава

Слађана Јелић

Српски језик

Маја Радоњић

Немачки језик

Јелена Вејновић

Техника и технологија, информатика

Јелена Јанаћковић

Биологија

Иван Матејић

Физика и Хемија

Ненад Јанчић

Физичко васпитање

Анђелка Васиљевић

Српски језик

Бранислав Луковић

Немачки Језик

Владимир Стојковић

Географија

Наташа Костић

Биологија

Иван Цветковић

Музичка култура

Владимир Васић

Физичко васпитање

Јелена Матејић

Енглески језик

Викторија Ранчић

Математика

Дамир Живковић

Историја

Анђелка Томић Крвокућа

Биологија

Јована Кривокућа

Ликовна култура

Ивица Стојковић

Верска настава

Нена Најденов Божилов

Енглески језик

Душан Јовановић

Математика и информатика

Радован Радовановић

Историја

Наташа Стојановић

Биологија

Јелена Младеновић Агатоновић

Ликовна култура

Помоћно техничко особље

Бобан Јелић

Јелена Батинић

Верица Ћировић

Саша Батинић

Данијела Ђорђевић

Милина Јелић

Радица Јовановић

Драгана Кованџић