Органи школе

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Славица Михаиловић

Представник локалне самоуправе

Марија Стојменовић

Представник савета родитеља

Весна Марковић

Представник запослених у установи

Марина Прокић

Представник локалне самоуправе

Владан Поповић

Представник савета родитеља

Весна Ђорђевић

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА Представник запослених у установи

Радомир Аврамовић

Представник локалне самоуправе

Небојша Пантелејић

Представник савета родитеља

Ненад Јанчић

Представник запослених у установи

Савет родитеља

Тања Карић

1/1

Сања Прокић

3/1

Драгана Новаковић Богдановић

5/2

Мирко Радовановић

7/1

Маријана Анђелковић

Први и трећи разред - Влашки До

Олгица Павић

2/2 - Влашки До

Слађана Плављанић

1/2

Небојша Пантелејић

4/1

Ивана Петровић

6/1

Јелена Никодијевић

7/2

Слађана Никосавић

8/2

Драгана Гачић

2/1

Марија Аврамовић

5/1

Владан Поповић

6/2

Тања Матејић

8/1

Душица Јанковић

Индивидуално образовани план

Невена Стевановић

4/2 - Влашки До