Органи школе

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Славица Михаиловић

Представник локалне самоуправе

Маријана Анђелковић

Представник савета родитеља

Јелена Вејновић

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА Представник запослених у установи

Марина Прокић

Представник локалне самоуправе

Драгана Новаковић Богдановић

Представник савета родитеља

Јована Марковић

Заменик председника Школског одбора - Представник запослених у установи

Радомир Аврамовић

Представник локалне самоуправе

Небојша Пантелејић

Представник савета родитеља

Весна Марковић

Представник запослених у установи

Савет родитеља

Драгана Гачић

1/1

Мирјана Прокић

3/1

Андријана Адамовић

5/1

Слађана Анђелковић

6/2

Александра Стевановић Лазић

8/1

Зоран Даниловић

Индивидуално образовани план

Кристина Минић

2/1

Небојша Пантелејић

4/1

Марина Батинић

5/2

Јелена Павић

7/1

БојанЛазић

8/2

Јелена Васиљевић

2/2

Маријана Поповић

4/2

Мирјана Анђелковић

6/1

Данијела Радомировић

7/1

Ненад Митровић

Први и трећи разред - Влашки До

Александра Марковић

Други и четврти разред - Влашки До