29.11. 2021. године на часу одељенске заједнице у одељењу 7-2 у сарадњи са
вршњачким тимом реализована је радионица „Ми заједно“.
Најпре се разговарало о неким упечатљивим примерима насиља за које су они сматрали да су најчешћи. Истакнуто је физичко насиље (туча), сексуално насиље (угроженост девојчица од стране старијих) и електронско насиље.
Ученици су подељени у три групе и свака група је одабрала једну врсту насиља.
Затим су у оквиру група разговарали како треба реаговати у тој ситуацији, коме се треба обратити за помоћ, како вршњаци сви заједно могу да помогну да се умањи насиље.
Онда је свака група илустровала своје закључке и запажања.
Ови њихови радови, као и закључци, нашли су се на паноу у ходнику на спрату школе.
Ангажовање ученика је забележено и на готографијама.

Поделите преко: