Мото овогодишње Дечије недеље, је Дете је дете да га волите и разумете.
Општи циљеви  Дечје недеље су: скретање пажње најширој јавности на права и потребе детета, указивање на одговорност коју породица, школа и држава и њене институције имају у заштити деце, и остварују њихова права, указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце, промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу…
У складу с тим и наша деца су провела квалитетно време са учитељицом Весном.
Поделите преко: