Интеркултурално образовање је оно које уважава и подржава различитост у свим областима људског живота; промовише равноправност и људска права, обезбеђује једнаке могућности за све, супротставља се неправди и дискриминацији и залаже за вредности на којима се  изграђује равноправност. У оквиру интеркултуралног пројекта „Заједно у свету различитости“ представили смо културу Рома, ближе упознали њихове обичаје и музику,  упознали једни друге боље и лепо се дружили на свим радионицама. Погледајте брошуру, настала као резултат радионица нашег пројекта.

Захвалност дугујемо донаторимаЕкуменској хуманитарној организацији из Новога Садакоја је у оквиру пројеката „Сонцијалне инклузије Рома и других осетљивих група у Србији“ препознала наш пројекат и доделила грант школи за његову реализацијуа финансира га швајцарска организација HEKS/EPER. Негујмо равноправностповерење и толеранцију

Поделите преко: