У школи је током фебруара и марта реализован пројекат интеркултуралности подржан од Екуменске организације из Новог Сада, а грант за реализацију малих школских пројеката у оквиру пројекта „Социјалне инклузије Рома и других осетљивих група у Србији“ финансира швајцарска организација HEKS/EPER. Аутори и реализатори пројекта “ Путујем, упознајем, сазнајем“ су педагог, Марина Никосавић и учитељица, Бојана Маринковић. Циљ пројекта је промовисање и унапређење интеркултуралног образовања применом активног и партиципативног учења, постизање бољег школског успеха ученика ромске припадности и ученика који долазе из социоекономски нестимулативних средина, стицање знања коришћењем културних ресурса у непосредном окружењу, као и развијање позитивне атмосфере, самопоуздања и позитивне слике о себи код ученика. Посетама установама културе, затим историјских споменика и здања из нашег окружења ученици су стицали знања, дружили се и забављали. Велики бенефит пројекта је јачање сарадње међу ученицима различитог школског узраста, јер су била укључена деца од 2. до 8. разреда. Старији ученици су несебично бринули и помагали млађе. Остварано вршњачко учење је допринело постизању боље атмосфере унутар групе. Захваљујемо се свима који су учествовали у пројекту, пре свега ученицима, њиховим родитељима, домаћинима у установама које смо обишли, а који су нас отвореног срца и раширених руку сачеклаи и угостили, као и нашој директорки, која нам је пружила подршку да се све одвија онако како смо баш, замислили. На постављеним линковим аможете да погледате брошуру настала као резултата рада у оквиру пројекта, као и презентацију. 
 
Брошура У оквиру пројекта Путујем, сазнајем, упознајем“
 
Поделите преко: