ВРЕМЕ ЗА ИГРУ И ДРУЖЕЊЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

ВРЕМЕ ЗА ИГРУ И ДРУЖЕЊЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

У  продуженом  боравку  након урађених домаћих задатака, припреме за наредни дан и ручка, ученици  имају слободне активности. Ученици се забављају на различите начине, свакодневно се смењују радионице на којима се истичу бројне занимњивоти на којима они негују  своју...